http://www.rtiaevents.pl/wp-content/uploads/2014/03/dj-kenty1.jpg

Bio.
DJ Kenty

Polish

Kenty to „bouncujacy” DJ pochodzący z Huddersfield w Wielkiej Brytanii. Jest didżejem od 6 lat, który zaczynał w małych barach. Ciężko pracował na to by zagraćc w super-klubach, także w innych krajach… Jego styl to UK Bounce, Hard House, Hard Bass & Bumping. Tworzy tez swoje własne mush-upy przy pomocy Traktora S4, dzięki którym stal się znany w Wielkiej Brytanii. Kenty grał dla wszystkich wielkich promotorów w UK wliczając w to Wigan Pier, Frequency & Bounce Heaven oraz dla Restart Records w Hiszpanii. Obecnie jest rezydentem w Acceleration i Pumpingland w Polsce. DJ Kenty jest również promotorem Acceleration obok Danny Greenwood. Event ten działa już od 3 lat i ma siedziby w wielu miejscach w północno-zachodniej Anglii. Acceleration zrzesza największe talenty z Wielkiej Brytanii jak i największe nazwiska z Hiszpanii i okolic. Kenty jest również częścią małej grupy ludzi, którzy tworzą projekt „Acceleration DJ’s” – to trio stworzyło liczne, dobrze sprzedające się utwory, które stały się wyjadaczami na niejednym parkiecie.

English

Kenty is a Bounce DJ hailing from Huddersfield UK. He has been DJing for 6 years starting in small bars working up towards super clubs and also in other countries. His style is a mixture of UK Bounce, Hard House, Hard Bass & Bumping. As well as the generic CDJ mixing he is also skilled in producing mash up style sets using the Traktor S4 control unit, something he has become renowned for in the UK. Kenty has played for all the big promotions in the UK including Wigan Pier, Frequency & Bounce Heaven as well as Restart Records in Spain. He is currently a resident for Acceleration & Pumpingland in Poland. As well as DJing Kenty is also the promoter of Acceleration alongside Danny Greenwood. The event has been running for 3 years and has held residence in multiple venues across the North West of England. The event hosts the best of UK talent as well as the biggest names from Spain and afield. Kenty is also part of a small group of people who create the ‘Acceleration DJ’s’ tracks. This trio have created numerous top selling and crowd pleasing tracks that have become floor fillers in numerous countries.