http://www.rtiaevents.pl/wp-content/uploads/2014/03/sonicmine1.jpg

Bio.
Sonic Mine

PL

Sonic Mine ciężko pracował przez 12 lat i teraz ludzie szanują i doceniają jego muzyczny talent. Nie był zainteresowany konkurowaniem ze „światowa scena show businessu” z innymi rosyjskimi dj sceny hard dance. SM nigdy nie spieszył się by być liderem, by być najlepszym i najbardziej popularnym. Zawsze był na uboczu tego „świata”. Pierwsze produkcje zaczął tworzyć na początku 2000 roku ale kultura muzyki dance zaczęła go interesować znacznie wcześniej. Jego pierwszy track stal się bardzo popularny wśród klubowiczów. Produkcje SM można było usłyszeć w największych hard dancowych klubach ST. Petersburgu, w stacjach radiowych a także był wydawany cd-kompilacjach w całej Rosji.

W 2002 roku zapoznał się z szefem rosyjskiej wytworni płytowej „Jutonish”, który zaproponował mu współprace i współpraca ta trwa do dnia dzisiejszego. Zaraz po tym produkcje Sonic Mine zaczęły pojawiać się na etykietach albumów cd, które miały wzięcie wśród prawdziwych koneserów ciężkiej muzyki tanecznej w Sankt Petersburgu! W 2002 roku SM wypuszcza swój debiutancki album „Pump This Party”, który zawierał 17 utworów i został sprzedany w krótkim okresie czasu z liczbą kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy! to było niewiarygodne dla rosyjskiej muzyki tanecznej. W 2004 roku Sonic wypuścił na rynek zmixowany album „Speed Me Up” i prawie każdy track z tego krążka stal się hitem na długo, ponadto niektóry utwory z tego albumu do dziś dzień rozgrzewają parkiety na całym świecie. W grudniu tego samego roku SM wydal swój pierwszy winyl „Hot Times” (Contrasena, Glass Records, Hiszpania). W latach 2005-2007 wydał w  Wielkiej Brytanii dwa czarne krążki „Bounce Action” and „Take Me Away” (Pump Records, Bounce Nation, UK) i jeszcze jeden w 2010 roku – „One Night Only” z DJ DBC.

Sonic Mine bierze udział praktycznie w każdej hard dance`owej imprezie. Występował niemal w każdej hard-dancowej dyskotece w Rosji i w krajach sąsiednich. Wiele razy występował tez w Hiszpanii czy Francji w takich klubach jak  „Non”, „Jazzberri”, „IMAGE”, Scamner, Decibelia, „BPM”, „El Palacio”. Podczas tej ciężkiej pracy rozwinął swój własny oryginalny styl muzyczny, który pozwala mu być bezkonkurencyjnym. Słabi ludzie zawsze żyją w strachu. Sonic jest silna osoba, jako młody artysta nie bal się grac „back 2 back”ze sławnymi projektami jak Darude, DJ Jean, Aquagen, Klubbheads, Head Horny’s, DJ DBC czy innych. Bez wątpienia SM jest utalentowana osobą. Jest doceniany i szanowany wśród swoich rosyjskich kolegów. Wielu młodych muzyków bierze z niego przykład i uważa go za idola. Jest kochany i uwielbiany przez ludzi. Nie chce jednak zaprzestać na tym co osiągnął… Za cel obrał sobie wstąpienie do „Olimpu” kultury tanecznej. Życzmy mu sukcesów i powodzenia w realizacji swoich planów.

„Sukces jest wielkim doświadczeniem ale droga do sukcesu składa się z trzech głównych etapów – niemożliwe, trudne i wykonane”.

EN

Sonic Mine was working hard for 12 years! And now people respect and appreciate his musical talent. He wasn’t interested in competing with the „world of show business”, with other DJs on the Russian hard dance scene. He wasn’t in a rush for titles and leading positions, for being the best and the most popular. He was always outside this „world”. He started producing his music in the beginning of 2000, though he had got an interest in a dance culture much earlier. His first tracks were gaining popularity among clubbers in a geometrical progression! His tracks were heard in the biggest hard dance clubs of St. Petersburg, on the radio stations and also were being released on a plenty of CD-compilations in Russia. In 2002 Stas is getting acquainted with a sound manager of a Russian label „Jutonish”, who offered him cooperation and with whom Stas co-operates till present day. After this, Sonic Mine’s tracks started frequently appearing on the label CD albums, which had an amazing success among genuine connoisseurs of hard dance music in Saint-Petersburg!

In 2003 Stas releases his debut album „Pump This Party”, which included 17 tracks and was sold in a short period of time with a number of several tens of thousands copies! That time it was unbelievable for hard dance music in Russia!!!
In 2004 Sonic Mine releases „Speed Me Up” mixed album and almost each track from this CD became a hit for a long time, and moreover some of these tracks are still exploding dancefloor with their positive energy! In December 2004 Stas made his first vinyl release „Hot Times” (Contrasena, Glass Records, Spain). In 2005-2007 he made a 2 vinyl releases in the UK – „Bounce Action” and „Take Me Away” (Pump Records, Bounce Nation, UK). And another one in 2010 – „One Night Only” with DJ DBC.Sonic Mine takes part in every hard dance party in the city. He performed almost in all hard dance clubs of Russia and neighbouring countries. Also he was deejayin’ many times in Spain, France, in such clubs as „Non”, „Jazzberri”, „IMAGE”, Scamner, Decibelia, „BPM”, „El Palacio”.

During long period of hard working he has developed his own original music style, which allows him to be out of competition! Weak people always live in fear. Stas is a strong person. Being a young artist Sonic Mine had no fear to perform back-to-back with such famous projects as Darude, DJ Jean, Aquagen, Klubbheads, Head Horny’s, DJ DBC and others…

Stas, no doubt, is a talented person. He is respected and appreciated by his various Russian colleagues. Many young hard dance musicians and DJs are taking cue from him and consider him as an idol. People love and adore him. So, Stas doesn’t wish to stop on what he has reached. Now his goal is ascension to the „Olympus” of dance culture. Let us wish him success in implementation of his plans. “The success is the great experience, but the way to success lies through the 3 main stages: “impossible”, “difficult”, “made”.” All this is only a small share of how we can characterize this perspective, talented and simply a good man!