http://www.rtiaevents.pl/wp-content/uploads/2014/03/wod-c.jpg

Bio.
Wod-c

PL

Ashley swój pseudonim didżejski „The Wod” przybrał trochę ponad 5 lat temu kiedy zaczął tworzyć własną muzykę i remiksy używając do tego FL Studio. Rozpoczął poznawanie nowych krajów i producentów z nich pochodzących i natknął się w Rosji na duet XS Project. Zszokowany tym jaki wpływa miał bogunce na kulturę muzyczną w UK, rozpoczął poznawanie dźwięku i producentów z branży poprzez naukę i poznawanie tej kultur, chcąc robić taką samą muzykę jak oni. Mówi się, że WOD-C jest najbardziej odpowiedzialny za wielki wzrost popularności Hardbass w UK na przestrzeni ostatnich 5 lat. Po kilku latach poznawania tej muzyki i kilku produkcjach muzycznych rozpoczął działać na kilku ventach w północno-zachodniej Anglii. Od tego momentu zaczął być coraz bardziej rozpoznawalny w Europie tworząc powiązania i relacje z największymi sceny Bumping/Pumping i Hardbass, z rzeszą wiernych fanów chcących słyszeć go regularnie na imprezach we Francji i Hiszpanii. W 2011 WOD-C wziął udział w Smirnoff UK National DJ competition wygrywając i zostawiając w tyle tysiące innych DJów i został nominowany do Radio 1 przez Huw Stephens, Capital FMs Roberto i Joel z duetu JK&Joel. Poprzez wygraną, zapewnił sobie rezydowanie w BCM Planet Dance w Magaluf pracując także jako część BCM World Tour reprezentując jeden z największych klubó1) na świecie (grając oczywiście trochę bardziej komercyjną muzykę). WOD-C jest znany z energicznych setów w których wyraża swoją energiczną osobę, robiąc show które wg niego jest najważniejszą częścią bycia DJem a nie szafą grającą. Ale…kiedy podnosi się „kurtyna” możecie spodziewać się od niego nic innego jak najlepszych dźwięków Hardbassowych i najbardziej pomysłowego doboru utworów.

EN

Ashley became „The Wod” just over 5 years ago when he began producing his own music and remixes on FL Studio, he had listened to UK bounce for a while but the sound just didn’t cut it. He began to explore new countries and their producers and stumbled upon Russian duo XS Project. Blown away by the creative take on what was bounce in the UK, he began studying the sound and more of it’s producers learning about the culture and how he could make music just like it. Some would say today that he is most responsible for the massive surge in popularity of Hardbass in the UK over the last few years. After a few years of learning and a couple of popular tracks later he began performing at several events across the North-West of England. Since then has become more widely know across Europe making connections and strong relationships with the biggest names in Bumping/Pumping & Hardbass, with many fans allowing him to perform regularly at gigs abroad in the French and Spainish mainland.

In 2011 he entered his first ever major DJ competition, the Smirnoff UK National DJ Competition and won beating thousands of other DJs across 3 live stages to be voted for by Radio 1’s Huw Stephens, Capital FMs Roberto and Joel from the duo JK & Joel! For winning, he’s secured himself a residency at superclub BCM Planet Dance in Magaluf and now works as part of the BCM World Tour representing one of the biggest clubs in the world! (Playing more commercial music of course!) Known for playing hi-energy sets and displaying a lot of energy himself, Wod-c likes to put on a „show” which he feels is the most important part of being a DJ and not a ‚professional jukebox’. But… when the mask of Wod goes on, you can expect nothing but the best gut wrenching Hardbass sounds and the most creative tracks from the darkness whence it came.